Akty korporacyjne

Rewid.2019.10.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 505/6/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie wpisu do wykazu jednostek uprawnionych

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do wykazu jednostek uprawnionych o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz.1421 z późn. zm.) zostaje wpisana Europejska Fundacja Edukacji Finansowej z siedzibą w Katowicach (40-009), pod adresem ul. Warszawska 10.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.