Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Akty korporacyjne

RGSW.2010.9.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 września 2010 r.

UCHWAŁA Nr 90/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 września 2010 roku
w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych