Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Akty korporacyjne

RGSW.2004.10.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2004 r.

UCHWAŁA Nr 128 /2004
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 21 października 2004 r.
w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych