Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Akty korporacyjne

RGSW.2005.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 230/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych