Akty korporacyjne

RGSW.2006.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 19/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych