Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Akty korporacyjne

RGSW.2007.4.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 155/2007
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych