Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Akty korporacyjne

RGSW.2010.6.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 71/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych