Wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikających z protokołu z kontroli w zakresie finansowania całokształtu działalności finansowej KIDP za 2018 r w zakresie wydatków administracyjnych

Akty korporacyjne

Podat.2020.3.31

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

STANOWISKO Nr 6/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikających z protokołu z kontroli w zakresie finansowania całokształtu działalności finansowej KIDP za 2018 r w zakresie wydatków administracyjnych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje do wiadomości wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikające z protokołu z kontroli w zakresie finansowania całokształtu działalności finansowej KIDP za 2018 r w zakresie wydatków administracyjnych i postanawia zweryfikować obowiązujące w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych procedury oraz wprowadzić niezbędne w tym zakresie zmiany w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszego stanowiska.

Zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP:

1.
Ocena zasadności istniejących dysproporcji kosztów wynagrodzeń (umowa o pracę i umowa zlecenie) oraz innych świadczeń ponoszonych przez poszczególne Oddziały Regionalne i Biuro KIDP w wydatkach administracyjnych ogółem, a także ocena zmian średniego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego w 2018 r. w stosunku do 2017 r.
2.
Zaplanowanie i w latach następnych realizacja zgodnie z tym planem wydatków objętych uchwałą nr 38/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ws. Finansowania informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych.