Wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikających z protokołu z czynności kontrolnych Krajowej Izby Doradców... - OpenLEX

Wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikających z protokołu z czynności kontrolnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych obejmujących kontrolę realizacji przychodów i windykację należności w 2014 r.

Akty korporacyjne

Podat.2017.12.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikających z protokołu z czynności kontrolnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych obejmujących kontrolę realizacji przychodów i windykację należności w 2014 r.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje do wiadomości wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wynikające z protokołu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z czynności kontrolnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych obejmujących kontrolę realizacji przychodów i windykację należności w 2014 r. i postanawia o konieczności zweryfikowania obowiązujących w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych procedur oraz wprowadzenia niezbędnych w tym zakresie zmian w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszego stanowiska.