Wnioski i zalecenia KKR KIDP wynikające z protokołu z kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności.

Akty korporacyjne

Podat.2018.5.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie wniosków i zaleceń KKR KIDP wynikających z protokołu z kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje do wiadomości wnioski i zalecenia KKR KIDP wynikające z protokołu z kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności i postanawia zweryfikować obowiązujące w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych procedury oraz wprowadzić niezbędne w tym zakresie zmiany w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszego stanowiska.