Wniosek Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą " Zarządzanie w medycynie".

Akty korporacyjne

RGSW.2010.6.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 73/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Zarządzanie w medycynie"