Wniosek Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Bezpieczeństwo i higiena pracy".

Akty korporacyjne

RGSW.2010.5.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 60/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 maja 2010 roku
w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Bezpieczeństwo i higiena pracy"