Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie "Bezpieczeństwa i higieny pracy".

Akty korporacyjne

RGSW.2009.11.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr 486/2009
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie "Bezpieczeństwa i higieny pracy"