Akty korporacyjne

Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych IV kadencji

Na podstawie § 31 ust.1 pkt.4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w związku z § 13 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanawia o niezłożeniu wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych IV kadencji.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.