RGNiSW.2017.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 452/2017
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa Wydziałowi Matematyczno-Fizyczno-Technicznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie