Akty korporacyjne

RGNiSW.2017.3.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 436/2017
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka Instytutowi Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku