Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Biologia Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr 411/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 listopada 2012 roku
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Biologia Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu