RGNiSW.2017.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 454/2017
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Wydziałowi Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach