Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika... - OpenLEX

Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika Wydziałowi Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2017.5.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 446/2017
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika Wydziałowi Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej