Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika Instytutowi Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.7.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 86/2016
Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika Instytutowi Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie