Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie ochrona środowiska Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.4.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 325/2016
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie ochrona środowiska Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Gdańskiego