Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo Wydziałowi "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.2.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 300/2016
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo Wydziałowi "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego