Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 393/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza