Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 333/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych w Warszawie