Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr 328/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "psychologia" Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie