Wniosek jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Akty korporacyjne

RGSW.2009.5.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr 422/2009
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych