Wniosek Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Psychologia w sporcie".

Akty korporacyjne

RGSW.2010.9.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 września 2010 r.

UCHWAŁA Nr 99/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie wniosku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Psychologia w sporcie"