Wniosek Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Psychologia w sporcie"

Akty korporacyjne

RGSW.2010.4.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 40/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie wniosku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą "Psychologia w sporcie"