Wniosek Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o wyrażenie zgody na zmianę studiów podyplomowych z zakresu " Psychologia sportu".

Akty korporacyjne

RGSW.2010.5.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 59/2010
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie wniosku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o wyrażanie zgody na zmianę studiów podyplomowych z zakresu "Psychologia sportu"