Warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.

Akty korporacyjne

RGSW.2004.7.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 100/2004
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 lipca 2004 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej