Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - OpenLEX

Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.2.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr 298/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 9 lutego 2012 roku
w sprawie uzupełnienia składu prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego