KRPSZ.2017.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 108/2017
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 26 października 2017 rok
w sprawie: uzupełnienia członka Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i powierzenia mu funkcji Wiceprzewodniczącego

Na podstawie § 14 Statutu Stowarzyszenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
uchwala się, co następuje:
§  1.  Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Pana prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
§  2.  Powołuje się do składu Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Pana prof. nadzw. dra hab. Dariusza Surowika, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
§  3.  Powierza się Panu prof. nadzw. dr hab. Dariuszowi Surowikowi, Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży funkcję Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.