Utworzenie w Politechnice Łódzkiej kierunku studiów "inżyniera bezpieczeństwa pracy".

Akty korporacyjne

RGSW.2006.10.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 października 2006 r.

UCHWAŁA Nr 100/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie utworzenia w Politechnice Łódzkiej kierunku studiów "inżyniera bezpieczeństwa pracy"