Akt korporacyjny

Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 371/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie utworzenia rezerwy w roku 2018 na pokrycie kosztów organizacji Uroczystości Jubileuszowych z okazji XXV-lecia zawodu doradcy podatkowego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 Statutu KIDP w zw. z art. 35d ust. 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o utworzeniu rezerwy na pokrycie kosztów organizacji Uroczystości Jubileuszowych z okazji XXV-lecia zawodu doradcy podatkowego w kwocie 50.000 zł w roku 2018.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.