Rewid.2018.9.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2476/45A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wskazuje, że wszystkie Walne Zgromadzenia Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów powinny odbyć się w terminie od 1 lutego 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r., zgodnie z § 23 ust. 2 i 3 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ).
§  2.  Regionalne Rady Biegłych Rewidentów obowiązane są powiadomić Krajową Radę Biegłych Rewidentów o zaplanowanych terminach Walnych Zgromadzeń Biegłych Rewidentów do dnia 30 listopada 2018 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.