Akty korporacyjne

KRZSP.2008.11.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2009
PREZYDIUM KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 26 listopada 2008 r
dotycząca ustalenia składu osobowego komisji merytorycznych działających przy Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.