Ustalenie składu Komisji Uchwał i Wniosków V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2018.1.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Uchwał i Wniosków V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1. 
V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych powołał w skład Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:
1.
Krzysztof Wojtowicz nr wpisu 10253,
2.
Zbigniew Chudzicki nr wpisu 08638,
3.
Remigiusz Pytlik nr wpisu 12106,
4.
Hanna Koperska nr wpisu 06231,
5.
Agata Paul nr wpisu 12149,
6.
Grzegorz Matysek nr wpisu 10317,
7.
Maria Mazur-Szczepańska nr wpisu 01149,
8.
Aleksandra Kurczewska nr wpisu 04953,
9.
Janusz Cybulski nr wpisu 02578,
10.
Tomasz Rebell nr wpisu 06479.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.