Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Statutowej V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych powołał w skład Komisji Statutowej następujące osoby:
1. Walerian Goryniak nr wpisu 00890,
2. Paweł Małecki nr wpisu 00349,
3. Piotr Passowicz nr wpisu 10226,
4. Paweł Łączkowski nr wpisu 01733,
5. Filip Siwek nr wpisu 11553,
6. Rafał Slebioda nr wpisu 05760,
7. Tomasz Ziółkowski nr wpisu 00625,
8. Grzegorz Pomian nr wpisu 01364,
9. Mariola Chełmińska nr wpisu 10395,
10. Andrzej Kempa nr wpisu 02973,
11. Iwona Nowaczyk nr wpisu 07905,
12. Artur Janikowski nr wpisu 01251,
13. Lech Feder nr wpisu 01913,
14. Urszula Cyszka nr wpisu 01050,
15. Sylwia Adamczyk-Kaczmara nr wpisu 11574,
16. Wojciech Zalewski nr wpisu 13175,
17. Ewa Jakubczyk nr wpisu 02745,
18. Ewa Stolarczyk nr wpisu 11051,
19. Włodzimierz Adamski nr wpisu 08891,
20. Krzysztof Buczek nr wpisu 05144,
21. Krystyna Ziółkowska nr wpisu 01114,
22. Sławomir Zieleń nr wpisu 02011,
23. Roman Pitucha nr wpisu 02597,
24. Iwona Skrok nr wpisu 10432,
25. Bożena Zybura nr wpisu 02499,
26. Mariusz Gałuszka nr wpisu 01022,
27. Piotr Przybyła nr wpisu 06697,
28. Adam Mariański nr wpisu 11500,
29. Aleksandra Kurczewska nr wpisu 04953,
30. Anna Leszczyńska nr wpisu 02492,
31. Zbigniew Adamiak nr wpisu 00148,
32. Patrycja Zalesińska nr wpisu 12013,
33. Mirosław Michna nr wpisu 08895,
34. Wiesław Ostręga nr wpisu 10953,
35. Radomir Szaraniec nr wpisu 11138,
36. Wiesław Sztaba nr wpisu 02079,
37. Mariusz Jelonek nr wpisu 06338,
38. Lidia Olszowska nr wpisu 00443,
39. Radosław Olesiński nr wpisu 11379,
40. Iwona Węgrzyn nr wpisu 05592,
41. Wiesław Dąbrowski nr wpisu 01051,
42. Dariusz Bam nr wpisu 07724,
43. Irena Sobieska nr wpisu 00120,
44. Tomasz Michalik nr wpisu 02966,
45. Tomasz Kaczyński nr wpisu 11008,
46. Przemysław Piotrowski nr wpisu 05274,
47. Rafał Mikołajewski nr wpisu 11534,
48. Sylwia Parma-Sztolc nr wpisu 03912,
49. Andrzej Marczak nr wpisu 02222.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.