Akt korporacyjny

Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 12/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Programowej V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych powołał w skład Komisji Programowej następujące osoby:
1. Włodzimierz Adamski nr wpisu 08891,
2. Jacek Bajger nr wpisu 08405,
3. Jacek Bajson nr wpisu 02223,
4. Andrzej Bazarnik nr wpisu 00243,
5. Iwona Biernat-Baran nr wpisu 12273,
6. Mariusz Cieśla nr wpisu 03490,
7. Marzena Maria Ćwioro nr wpisu 03692,
8. Jerzy Dworakowski nr wpisu 00072,
9. Mariusz Gendera nr wpisu 00916,
10. Jadwiga Glumińska-Pawlic nr wpisu 11597,
11. Jolenta Jaroniec-Mudziejewska nr wpisu 01844,
12. Tomasz Kaczyński nr wpisu 11008,
13. Michał Kłos nr wpisu 10131,
14. Elżbieta Konopka nr wpisu 02559,
15. Joanna Krzemińska nr wpisu 09937,
16. Michał Laskowski nr wpisu 11626,
17. Iwona Małgorzata Łysy nr wpisu 10901,
18. Dariusz Malinowski nr wpisu 00076,
19. Andrzej Marczak nr wpisu 02222,
20. Adam Mariański nr wpisu 11500,
21. Tomasz Michalik nr wpisu 02966,
22. Mirosław Michna nr wpisu 08895,
23. Rafał Mikołajewski nr wpisu 11534,
24. Anna Misiak nr wpisu 11028,
25. Beata Norsesowicz nr wpisu 03789,
26. Piotr Passowicz nr wpisu 10226,
27. Katarzyna Pawłowska nr wpisu 11638,
28. Janusz Plichta nr wpisu 04669,
29. Piotr Przybyła nr wpisu 06697,
30. Jan Pytel nr wpisu 01675,
31. Remigiusz Pytlik nr wpisu 12106,
32. Tomasz Rolewicz nr wpisu 10440,
33. Marcin Tadeusz Rymaszewski nr wpisu 10036,
34. Alicja Sarna nr wpisu 09840,
35. Jacek Sklepowicz nr wpisu 09893,
36. Hanna Skowrońska nr wpisu 00479,
37. Iwona Skrok nr wpisu 10432,
38. Mariusz Słomiński nr wpisu 02853,
39. Waldemar Jan Szewc nr wpisu 04672,
40. Zbigniew Maciej Szymik nr wpisu 08239,
41. Ewa Szypowicz nr wpisu 02774,
42. Joanna Katarzyna Świerzyńska nr wpisu 10781,
43. Zygmunt Jerzy Tabisz nr wpisu 02479,
44. Krystyna Waga nr wpisu 04791,
45. Jan Paweł Wasilewski nr wpisu 11139,
46. Iwona Wojsław nr wpisu 01908,
47. Krzysztof Wojtowicz nr wpisu 10253,
48. Mirosława Zachar nr wpisu 03149,
49. Joanna Zawiejska-Rataj nr wpisu 10391,
50. Sebastian Ząbczyk nr wpisu 12460,
51. Bożena Zybura nr wpisu 02499.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.