Ustalenie składu Komisji Informatyzacji Izby V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2018.1.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 14/2018
KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji Informatyzacji Izby V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

§  1. 
V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych powołał w skład Komisji Informatyzacji Izby następujące osoby:
1.
Tomasz Gawron nr wpisu 10002,
2.
Alicja Marciniak nr wpisu 04382,
3.
Mieczysław Sałatyński nr wpisu 07549
4.
Dariusz Grabowski nr wpisu 06603,
5.
Agnieszka Paszcza nr wpisu 12890,
6.
Mirosława Fastyn nr wpisu 00767,
7.
Jerzy Dworakowski nr wpisu 00072,
8.
Marek Hoffman nr wpisu 00361,
9.
Filip Siwek nr wpisu 11553,
10.
Rafał Slebioda nr wpisu 05760,
11.
Mariola Chełmińska nr wpisu 10395,
12.
Mariusz Gendera nr wpisu 00916,
13.
Marcin Cichocki nr wpisu 11584,
14.
Piotr Jan Brozowski nr wpisu 03637,
15.
Piotr Maciejewski nr wpisu 05289,
16.
Bartosz Kubista nr wpisu 12474,
17.
Piotr Orzeł nr wpisu 09891,
18.
Mariusz Słomiński nr wpisu 02853
19.
Jan Furtas nr wpisu 12323,
20.
Maciej Baj nr wpisu 12823,
21.
Grzegorz Kuś nr wpisu 11625,
22.
Andrzej Tysier nr wpisu 11564.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.