Podat.2017.10.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 516/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie ustalenia listy zastępców członków komisji wyborczych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 i § 21 ust. 3 pkt 12 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z treścią § 3 załącznika nr 2 do uchwały nr 388/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz Regulaminu działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustala listę zastępców członków komisji wyborczych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.  Przewodniczący KRDP, w przypadku kiedy członek komisji wyborczej nie może z przyczyn losowych uczestniczyć w zgromadzeniu wyborczym, niezwłocznie wyznacza jego następcę spośród osób, o których mowa w ust. 1.
3.  Tabela zawierająca imienny skład zastępców członków komisji wyborczych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Lp.ImięNazwiskoNumer wpisu
1Dariusz MichałMalinowski00076
2Jacek AndrzejZieliński00411
3TomaszZiółkowski00625
4WalerianGoryniak00890
5WiesławDąbrowski01051
6LechFeder01913
7JózefBorowski02184
8AndrzejMarczak02222
9RomanPitucha02597
10MariuszSłomiński02853
11MirosławaZachar03149
12MariuszCieśla03490
13Piotr JanBrozowski03637
14AndrzejŚwiderek04011
15RyszardMałkiewicz04311
16AlicjaMarciniak04382
17WiesławaKrawiec04492
18TadeuszKrawiec04493
19PiotrPrzybyła06697
20Andrzej MirosławJanikowski06734
21IwonaNowaczyk07905
22MirosławBochniak10112