Podat.2018.7.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 381/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy na świadczenie usług hotelowych na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2019-2021

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zgodnie z rekomendacją Komisji Ofert KRDP, zawrzeć umowę na świadczenie usług hotelowych na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2019-2021 z hotelem The Westin Warsaw al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa (Holmsett Investments Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, KRS 0000637160).
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na świadczenie usług hotelowych na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2019-2021 z hotelem The Westin Warsaw al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa (Holmsett Investments Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, KRS 0000637160), w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 16 lipca 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP i Skarbnika KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.