Podat.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku o przeprowadzenie procedury ofertowej na wybór podmiotu do współpracy z KIDP w zakresie budowy strony internetowej dla przedsiębiorców

Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku w zakresie przeprowadzenia procedury ofertowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę strony internetowej KIDP dedykowanej dla przedsiębiorców.