Podat.2018.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku o przeprowadzenie procedury ofertowej na wybór miejsca na organizację VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

oraz na usługi hotelowe związane z tym przedsięwzięciem

Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku w zakresie przeprowadzenia procedury ofertowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór miejsca na organizację VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, zaplanowanego na dni 14-16 stycznia 2022 r. w Warszawie, oraz na usługi hotelowe związane z tym przedsięwzięciem.