Akty korporacyjne

Podat.2018.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku w zakresie przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór miejsca na organizację Uroczystości Jubileuszowych z okazji XXV-lecia zawodu doradcy podatkowego oraz na usługi hotelowe związane z tym przedsięwzięciem

Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku w zakresie przeprowadzenia procedury ofertowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór miejsca na organizację Uroczystości Jubileuszowych z okazji XXV-lecia zawodu doradcy podatkowego, zaplanowanych na 15 grudnia 2021 r. w Warszawie, oraz na usługi hotelowe związane z tym przedsięwzięciem. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na współpracę Komisji Ofert KRDP przy realizacji procedury, o której mowa powyżej, z Komisją Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.