Podat.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji oferty na wprowadzenie zmian w systemie mDoradca

Mając na uwadze prawidłową realizację uchwały nr 375/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania zamówień na rozbudowę systemu mDoradca o nowe funkcjonalności dla wsparcia prac KRDP, Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do skierowania do Komisji Ofert KRDP wniosku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji i porównania oferty złożonej przez firmę Bermar Multimedia M.J. Bernadzikowski na wprowadzenie zmian w systemie mDoradca /w zakładkach posiedzenia, głosowania, rezerwacje, szkolenia, stworzenie nowych zakładek dla organów dyscyplinarnych, dostosowanie systemu pod wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz podniesienie wersji php (interpretowany skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym) z wersji 5 do wersji 7/ z poziomem cen występujących na rynku odnośnie wykonania analogicznych - co do zakresu - usług. Dodatkowo Krajowa Rada Doradców Podatkowych wnioskuje o wskazanie przez Komisję Ofert KRDP warunków, jakie powinno zawierać zamówienie, które zostanie skierowane przez Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do firmy Bermar Multimedia M.J. Bernadzikowski celem realizacji uchwały nr 375/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r.