Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 202/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych do potwierdzania uzyskania przez radców prawnych punktów szkoleniowych za uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w cyklu szkoleniowym 2018-2020.

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Andrzeja Domańskiego - Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych do potwierdzania uzyskania przez radców prawnych punktów szkoleniowych za uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w cyklu szkoleniowym 2018 - 2020.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.