Akty korporacyjne

Podat.2020.1.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 4/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 28 ust. 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie działalności Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych upoważnieni są następujący członkowie Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby:
1) Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Jacek Andrzej Zieliński - Przewodniczący,
b) Teresa Kujawińska-Werner - Skarbnik,
c) Mirosława Zachar - Zastępca Przewodniczącego,
d) Sebastian Ząbczyk- Zastępca Przewodniczącego;
2) Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Przemysław Piotrowski - Przewodniczący,
b) Bogusława Drobysz-Szulc - Skarbnik;
3) Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Mirosław Bochniak - Przewodniczący,
b) Dariusz Szafran - Sekretarz,
c) Tadeusz Kaczorowski - Skarbnik;
4) Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Mariola Chełmińska - Przewodnicząca,
b) Grzegorz Pomian - Zastępca Przewodniczącej,
c) Maria Cygoń - Skarbnik;
5) Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Jerzy Dworakowski- Przewodniczący,
b) Aleksandra Kurczewska - Zastępca Przewodniczącego,
c) Hanna Skowrońska - Zastępca Przewodniczącego,
d) Janusz Plichta- Skarbnik;
6) Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Zygmunt Tabisz - Przewodniczący,
b) Andrzej Bazarnik - Zastępca Przewodniczącego,
c) Wacław Olesiński - Zastępca Przewodniczącego,
d) Dorota Chrząszcz - Zastępca Przewodniczącego,
e) Justyna Zając-Wysocka - Zastępca Przewodniczącego,
f) Lidia Olszowska - Skarbnik;
7) Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Paweł Trojanek - Przewodniczący,
b) Jan Wasilewski - Zastępca Przewodniczącego,
c) Małgorzata Militz - Zastępca Przewodniczącego,
d) Iwona Żurawlow-Pawlikowska - Skarbnik;
8) Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Elżbieta Konopka - Przewodnicząca,
b) Cezary Wołczak - Zastępca Przewodniczącej,
c) Janusz Sawicki - Skarbnik;
9) Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marcin Rymaszewski - Przewodniczący,
b) Maria Mazur-Szczepańska - Zastępca Przewodniczącego,
c) Andrzej Świderek - Zastępca Przewodniczącego,
d) Ewa Grygierczyk - Skarbnik;
10) Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący,
b) Dariusz Grabowski - Zastępca Przewodniczącego,
c) Marek Lebensztejn - Skarbnik;
11) Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Lech Feder - Przewodniczący,
b) Wiesław Szymański - Zastępca Przewodniczącego,
c) Jarosław Żuchowski - Skarbnik,
d) Urszula Cyszka - Sekretarz;
12) Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marzena Ćwioro - Przewodnicząca,
b) Iwona Wojsław - Zastępca Przewodniczącej,
c) Wanda Nowak - Zastępca Przewodniczącej,
d) Piotr Maciejewski - Zastępca Przewodniczącej,
e) Michał Franc - Skarbnik;
13) Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Czesław Kaczyński - Przewodniczący,
b) Grażyna Sobolewska - Maszczyk - Skarbnik;
14) Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marek Hoffman - Przewodniczący,
b) Filip Siwek - Zastępca Przewodniczącego,
c) Remigiusz Pytlik - Zastępca Przewodniczącego,
d) Irena Czekała - Skarbnik;
15) Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Tomasz Kaczyński - Przewodniczący,
b) Małgorzata Sobieraj - Skarbnik,
c) Grzegorz Niezbecki - członek Zarządu;
16) Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Beata Norsesowicz - Przewodnicząca,
b) Joanna Czumaj- Skarbnik,
c) Halina Kozak - Zastępca Przewodniczącej,
d) Ewa Mariola Michalska - Zastępca Przewodniczącej,
e) Katarzyna Zabawa - Zastępca Przewodniczącej.
§  2.  Traci moc uchwała nr 230/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.