Akty korporacyjne

Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 226/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 28 ust. 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie działalności Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych upoważnieni są następujący członkowie Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby:
1) Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Jacek Zieliński - Przewodniczący,
b) Teresa Kujawińska-Werner - Skarbnik,
c) Mirosława Zachar - Zastępca Przewodniczącego,
d) Sebastian Ząbczyk - Zastępca Przewodniczącego;
2) Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Przemysław Piotrowski - Przewodniczący,
b) Bogusława Drobysz-Szulc - Skarbnik;
3) Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Bożena Zybura - Przewodnicząca,
b) Piotr Orzeł - Z-ca Przewodniczącej,
c) Andrzej Hałaś - Z-ca Przewodniczącej,
d) Krystyna Dąbrowska - Skarbnik;
4) Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Mariola Chełmińska - Przewodniczący,
b) Grzegorz Pomian - Z-ca Przewodniczącego,
c) Maria Cygoń - Skarbnik;
5) Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Hanna Skowrońska - Przewodnicząca,
b) Aleksandra Kurczewska - Z-ca Przewodniczącego,
c) Jerzy Dworakowski - Z-ca Przewodniczącego,
d) Janusz Plichta - Skarbnik;
6) Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Andrzej Bazarnik - Przewodniczący,
b) Wacław Olesiński - Z-ca Przewodniczącego,
c) Zygmunt Tabisz - Z-ca Przewodniczącego,
d) Dorota Chrząszcz - Z-ca Przewodniczącego,
e) Lidia Olszowska - Skarbnik;
7) Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Paweł Trojanek - Przewodniczący,
b) Jan Wasilewski - Z-ca Przewodniczącego,
c) Małgorzata Militz - Z-ca Przewodniczącego,
d) Iwona Żurawlow-Pawlikowska - Skarbnik;
8) Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Elżbieta Konopka - Przewodnicząca,
b) Cezary Wołczak - Wiceprzewodniczący,
c) Janusz Sawicki - Skarbnik;
9) Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marcin Rymaszewski - Przewodniczący,
b) Maria Mazur-Szczepańska - Z-ca Przewodniczącego,
c) Andrzej Świderek - Z-ca Przewodniczącego,
d) Ewa Grygierczyk - Skarbnik;
10) Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Wiesław Dąbrowski - Przewodniczący,
b) Dariusz Grabowski - Z-ca Przewodniczącego,
c) Marek Lebensztajn - Skarbnik;
11) Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Lech Feder - Przewodniczący,
b) Wiesław Szymański - Z-ca Przewodniczącego,
c) Alicja Błaszczyk - Skarbnik,
d) Urszula Cyszka - Sekretarz;
12) Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marzena Ćwioro - Przewodniczący,
b) Iwona Wojsław - Z-ca Przewodniczącego,
c) Piotr Maciejewski - Z-ca Przewodniczącego,
d) Michał Franc - Skarbnik;
13) Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Czesław Kaczyński - Przewodniczący,
b) Grażyna Sobolewska - Maszczyk - Skarbnik;
14) Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marek Hoffman - Przewodniczący,
b) Filip Siwek - Z-ca Przewodniczącego,
c) Irena Czekała - Skarbnik;
15) Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Tomasz Kaczyński - Przewodniczący,
b) Małgorzata Sobieraj - Skarbnik,
c) Grzegorz Niezbecki - Członek Zarządu;
16) Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Alicja Śrudka - Przewodnicząca,
b) Artur Janikowski - Z-ca Przewodniczącej,
c) Katarzyna Winnicka-Markiewicz - Z-ca Przewodniczącej,
d) Grażyna Zusel - Skarbnik.
§  2.  Traci moc uchwała nr 18/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.