Akty korporacyjne

Podat.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 638/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania zamówienia na wykonanie szklanych statuetek z grawerem

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia złożyć zamówienie do Pawła Szczerby prowadzącego działalność gospodarczą GLASSO Paweł Szczerba, Świdnicka, nr 5, lok. 5, 50-064 Wrocław; NIP 9111708474; REGON 020923887 na wykonanie szklanych statuetek z grawerem.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na podpisanie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zamówienia do Pawła Szczerby prowadzącego działalność gospodarczą GLASSO Paweł Szczerba, Świdnicka, nr 5, lok. 5, 50-064 Wrocław; NIP 9111708474; REGON 020923887 na wykonanie szklanych statuetek z grawerem, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 28 listopada 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z poz. Ws4 planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2017 rok.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.